Aktivnosti

Diplomatski klub Fakulteta političkih znanosti primarno se bavi organizacijom panela, predavanja, konferencija i radionica pretežno vanjsko-političke tematike sa stručnim gostima iz diplomatskih, akademskih i političkih krugova. Cilj nam je približiti studentima različite aspekte diplomacije, educirati ih o povijesnom razvoju i promjenama te im približiti iskustva u diplomatskoj praksi od onih koji o tome znaju najviše.

Želja nam je da Diplomatski klub Fakulteta političkih znanosti bude prva stepenica budućeg profesionalnog uspjeha naših članica i članova.

Središnji projekt Diplomatskog kluba je “Mini škola diplomacije” koja se sastoji od nekoliko panela/radionica godišnje. Svrha je projekta upoznati članice i članove i sve druge zainteresirane za tematiku svaki put s nekim novim područjem međunarodnih odnosa i diplomacije kao profesije.

Osim “Mini škole diplomacije” organizirali smo i brojne druge aktivnosti, a s dugog popisa posebno izdvajamo simulacije Vijeća Europske unije i Vijeća sigurnosti UN-a, projekt Zelena Diplomacija, NATO week te pokretanje našeg vlastitog Podcasta.

Surađujemo s brojnim organizacijama i udrugama iz Hrvatske i susjednih zemalja (izdvajamo dugogodišnju suradnju s klubom Model United Nations Slovenia). U ožujku 2021. u suradnji s njemačkom političkom zakladom Hanns Seidel proveli smo projekt pod nazivom “Mladi u doba pandemije: Kriza kao prilika za osobni rast i razvoj?”. Ovo je ogledan primjer aktivnosti u kojoj se članovi educiraju o samoj izradi projekta, a potom dobiju i stvarnu priliku primijeniti sve naučeno u praksi te najprije kreirati, te u konačnici provesti vlastiti projekt.

Također, Diplomatski je klub postao nositeljem projekta akronima PEROM (Politološka edukacija i razvoj odnosa mladih) Hrvatske i Srbije. Svrha projekta, uz osnaživanje suradnje s kolegama sa Sveučilišta u Beogradu, jest pružiti priliku studenticama i studentima da upoznaju nastavni plan i program srodne ustanove te kroz interaktivni rad steknu uvid u nastavne sadržaje i metode nastavnika zemlje domaćina unutar tjednog posjeta